Yinan  county   QiZhi   machinery

Yinan county QiZhi machinery

Người liên hệ: Linda

Sở: Sales Department

Bài đăng: sales manager

Điện thoại: +86 15244344449

Điện thoại cố định: +86 0539-3577222

địa chỉ công ty: Da zhuang Town ,Linyi city,Shandong Province,China

Trang mạng: ynxqzjxc.vieinfo.com
Thắc mắc

Shrink